PRINCE2 project

Projekt řízený podle principů PRINCE2.

Použito v metodice