PRINCE2 project

Projekt řízený podle principů PRINCE2.


PRINCE2 project

A project that applies the PRINCE2 principles.

Použito v metodice