Problém/obava

Typ otevřeného bodu (jiný než změnový požadavek nebo odchylka od specifikace), který Projektový Manažer musí vyřešit nebo eskalovat.


Problem/concern

A type of issue (other than a request for change or off-specification) that the Project Manager needs to resolve or escalate.

Použito v metodice