Proces

Strukturované kroky navržené pro dosažení konkrétních výsledků. Proces využívá jednoho nebo více definovaných vstupů a mění je v definované výstupy.


Process

A structured set of activities designed to accomplish a specific objective. A process takes one or more defined inputs and turns them into defined outputs.

Použito v metodice