Produkt projektu

To, co musí být v rámci projektu dodáno, aby byl projekt schválen.


Project product

What the project must deliver in order to gain acceptance.

Použito v metodice