Projekt

Dočasná organizace, která vznikla za účelem vytvoření jednoho či více produktů na základě daného Obchodního Případu.


Project

A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreed Business Case.

Použito v metodice