Projektová kancelář

Dočasná kancelář vytvořená s cílem podpořit konkrétní aktivity vedoucí ke změně, která je dodávána jako projekt. Pokud je projektová kancelář využita, přebírá na sebe odpovědnosti podpory projektu.


Project Office

A temporary office set up to support the delivery of a specific change initiative being delivered as a project. If used, the project office undertakes the responsibility of the Project Support role.

Použito v metodice