Projektový Dohled

Odpovědností Projektového Výboru je zajistit, aby byl projekt realizován správným způsobem. Každý člen Projektového Výboru je odpovědný za konkrétní oblast dohledu, konkrétně dohled nad obchodními záležitostmi spadá pod Sponzora projektu, dohled nad uživateli spadá pod Hlavního Uživatele a dohled nad dodavateli pod Hlavního Dodavatele.


Project Assurance

The Project Board’s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. The Project Board members each have a specific area of focus for Project Assurance, namely business assurance for the Executive, user assurance for the Senior User(s), and supplier assurance for the Senior Supplier(s).

Použito v metodice