Projektový Manažer

Oprávněná osoba odpovědná za řízení projektu na každodenní bázi za účelem dodání požadovaných produktů v rámci stanovených limitů odsouhlasených projektovým výborem.


Project Manager

The person given the authority and responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the project board.

Použito v metodice