Projektový Plán

Plán zahrnující hlavní produkty projektu, termíny dodání a výši nákladů. Původní projektový plán je předkládán jako součást dokumentace o nastavení projektu. Plán je revidován, jakmile jsou k dispozici aktuální informace o postupu. Jedná se o hlavní kontrolní dokument pro projektový výbor sloužící k měření skutečného postupu oproti očekávání.


Project Plan

A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Documentation. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations.

Použito v metodice