Projektový přístup

Popis způsobu, kterým lze k práci na projektu přistupovat.


Project Approach

A description of the way in which the work of the project is to be approached. 

Použito v metodice