Provozní a údržbová akceptace

Specifický typ schválení provedené osobou nebo skupinou, která bude udržovat produkt, jakmile bude převeden provozu.


Operational and maintenance acceptance

A specific type of acceptance by the person or group who will support the product once it is handed over into the operational environment.

Použito v metodice