Reakce na Riziko

Opatření, která by měla dostat situaci na takovou úroveň, kdy je vystavení se riziku pro organizaci akceptovatelné. Tyto reakce spadají do některé z kategorií reakcí na riziko.


Risk Response

Actions that may be taken to bring the situation to a level where the exposure to risk is acceptable to the organization. These responses fall into one of a number of risk response categories.

Použito v metodice