Registr kvality

Obsahuje souhrnné informace o všech plánovaných a dokončených činnostech v oblasti kvality. Registr kvality používá projektový manažer a projektový dohled jako součást kontroly postupu.


Quality Register

A register containing summary details of all planned and completed quality activities. The Quality Register is used by the Project Manager and Project Assurance as part of reviewing progress.

Použito v metodice