Registr otevřených bodů

Je používán k zaznamenání a uchování informací o všech otevřených bodech, které jsou formálně řízeny. Registr Otevřených Bodů by měl být pravidelně kontrolován Projektovým Manažerem.


Issue Register

A register used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. The Issue Register should be monitored by the Project Manager on a regular basis.

Použito v metodice