Registry

Formální úložiště vedená projektovým manažerem, která vyžadují souhlas projektového výboru ohledně formátu, složení a použití. PRINCE2 má tři registry: Registr Otevřených Bodů, Registr Rizik a Registr Kvality.


Registers

Formal repositories managed by the Project Manager that require agreement by the Project Board on their format, composition and use. PRINCE2 has three registers: Issue Register, Risk Register and Quality Register.

Použito v metodice