Řešitel Rizika

Některá opatření nemusejí být explicitně řízena vlastníkem rizika. V takové situaci by měl být jmenován vlastník opatření, který se s rizikem vypořádá. On nebo ona informuje vlastníka rizika o situaci.


Risk Actionee

A nominated owner of an action to address a risk. Some actions may not be within the remit of the risk owner to control explicitly; in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. He or she will need to keep the risk owner apprised of the situation.

Použito v metodice