Rezerva

Rezerva držená obvykle pro případy vypořádání se s výkyvy v časové nebo finanční odchylce projektu nebo s riziky. PRINCE2 nepodporuje použití rezervy pro řešení těchto situací, protože: Odchylky od odhadů jsou řízeny v rámci stanovení tolerancí Rizika jsou řízena pomocí patřičných reakcí na rizika (včetně náhradního řešení, které obsahuje rezervu).


Contingency

Something that is held in reserve typically to handle time and cost variances, or risks. PRINCE2 does not advocate the use of contingency because estimating variances are managed by setting tolerances, and risks are managed through appropriate risk responses (including the fallback response that is contingent on the risk occurring).

Použito v metodice