Řídící team projektu

Pokrývá celou strukturu Projektového Výboru, Projektového Manažera, případné Týmové Manažery, Projektový Dohled a Podporu Projektu.


Project management team

The entire management structure of the Project Board, and Project Manager, plus any Team Manager, Project Assurance and Project Support roles.

Použito v metodice