Risk profile

Describes the types of risk that are faced by an organization and its exposure to those risks.


Profil rizik

Popisuje typy rizik, kterým organizace čelí a ukazuje, jak je organizace těmto rizikům vystavena. 

Použito v metodice