Řízení Konfigurace

Technické a administrativní činnosti zabývající se tvorbou, údržbou a kontrolou změny konfigurace v průběhu produktu.


Configuration Management

Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance, and controlled change of configuration throughout the life of a product.

Použito v metodice