Řízení kvality

Koordinovaná opatření pro řízení a kontrolu organizace v oblasti kvality.


Quality Management

The coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality.

Použito v metodice