Řízení projektu

Plánování, delegování, monitoring a řízení všech aspektů projektu a motivace všech osob zainteresovaných na projektu k dosažení cílů projektu včas a při stanovených nákladech, kvalitě, výkonnosti, rozsahu, přínosech a rizicích.


Project Management

The planning, delegating, monitoring and control of all aspects of the project, and the motivation of those involved, to achieve the project objectives within the expected performance targets for time, cost, quality, scope, benefits and risks.

Použito v metodice