Řízení Rizik

Systematická aplikace principů, přístupů a procesů sloužící k identifikaci a hodnocení rizik a poté plánování a implementace reakcí na rizika.


Risk Management

The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses.

Použito v metodice