Riziko

Riziko lze definovat jako nejistotou událost nebo soubor událostí, které pokud nastanou, budou mít dopad na dosažené cílů projektu. Riziko je měřeno kombinací pravděpodobnosti uvědomění si hrozby nebo příležitosti a závažnosti jeho dopadu na cíle.


Risk

An uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring, and the magnitude of its impact on objectives.

Použito v metodice