Rozsah

Rozsah plánu je součet jeho produktů a rozsah jejich požadavků. Je popsán produktovým rozpadem pro plán a odpovídajícími popisy produktu.


Scope

The scope of a plan is the sum total of its products and the extent of their requirements. It is described by the product breakdown structure for the plan and associated product descriptions.

Použito v metodice