Rozšířit

Reakce na riziko

Reakce na příležitost, kdy jsou realizovány proaktivní kroky, proto aby: Byla zvýšena pravděpodobnost, že dojde k dané události Byl rozšířen dopad dané události, pokud nastane.

Použito v metodice