Rozšířit

Reakce na riziko

Reakce na příležitost, kdy jsou realizovány proaktivní kroky, proto aby: Byla zvýšena pravděpodobnost, že dojde k dané události Byl rozšířen dopad dané události, pokud nastane.


Enhance

Risk Reponse

A risk response to an opportunity where proactive actions are taken to: Enhance the probability of the event occurring Enhance the impact of the event should it occur.

Použito v metodice