Schvalující

Osoba nebo skupina (např. Projektový Výbor), která je považována za kvalifikovanou a oprávněnou ke schválení produktu z pohledu jeho kompletnosti a účelnosti.


Approver

The person or group (e.g. a Project Board) who is identified as qualified and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete and fit for purpose.

Použito v metodice