Strategie řízení komunikace

Popis způsobu a frekvence komunikace mezi projektem a zainteresovanými stranami projektu.


Communication Management Strategy

A description of the means and frequency of communication between the project and the project’s stakeholders.

Použito v metodice