Strategie řízení konfigurace

Popis toho, jak a kým budou produkty projektu řízeny a zabezpečeny.


Configuration Management Strategy

A description of how and by whom the project’s products will be controlled and protected.

Použito v metodice