Strategie řízení kvality

Definuje aplikovatelné techniky a standardy kvality a dále různé odpovědnosti pro dosažení požadovaných úrovní kvality během projektu.


Quality Management Strategy

A strategy defining the quality techniques and standards to be applied, and the various responsibilities for achieving the required quality levels, during a project.

Použito v metodice