Strategie řízení rizik

Popisuje cíle použití řízení rizik, popis procedur, které budou zvoleny, role a odpovědnosti, tolerance rizik, načasování zásahů řízení rizik, nástroje a techniky, které budou použity a požadavky na reportování.


Risk Management Strategy

A strategy describing the goals of applying risk management, as well as the procedure that will be adopted, roles and responsibilities, risk tolerances, the timing of risk management interventions, the tools and techniques that will be used, and the reporting requirements.

Použito v metodice