Systém řízení kvality

Úplný souhrn standardů jakosti, postupů a odpovědností určený pro pracoviště či organizaci. V kontextu projektu by měly být pojmy „pracoviště“ a „organizace“ interpretovány jako trvalé nebo polo-trvalé organizace sponzorující projektové práce, tj. jde o externí subjekty ve vztahu k dočasné projektové organizaci. Například program může být pokládán za polo-trvalou organizaci, která sponzoruje projekt – a může mít dokumentovaný systém řízení kvality.


Quality Management System

The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organization. In the project context, ‘sites’ and ‘organizations’ should be interpreted as the permanent or semi-permanent organization(s) sponsoring the project work, i.e. they are ‘external’ to the project’s temporary organization. A programme, for instance, can be regarded as a semi-permanent organization that sponsors projects – and it may have a documented quality management system.

Použito v metodice