Systém řízení kvality

Úplný souhrn standardů jakosti, postupů a odpovědností určený pro pracoviště či organizaci. V kontextu projektu by měly být pojmy „pracoviště“ a „organizace“ interpretovány jako trvalé nebo polo-trvalé organizace sponzorující projektové práce, tj. jde o externí subjekty ve vztahu k dočasné projektové organizaci. Například program může být pokládán za polo-trvalou organizaci, která sponzoruje projekt – a může mít dokumentovaný systém řízení kvality.

Použito v metodice