Technická Etapa

Metoda seskupování práce podle používaných technik nebo vytvářených produktů. Tvoří etapy pokrývající takové prvky jako návrh, tvorba nebo implementace. Takovéto etapy jsou technickými etapami a jsou oddělené od konceptu manažerských etap.

Použito v metodice