Technická Etapa

Metoda seskupování práce podle používaných technik nebo vytvářených produktů. Tvoří etapy pokrývající takové prvky jako návrh, tvorba nebo implementace. Takovéto etapy jsou technickými etapami a jsou oddělené od konceptu manažerských etap.


Technical Stage

A method of grouping work together by the set of techniques used, or the products created. This results in stages covering elements such as design, build and implementation. Such stages are technical stages and are a separate concept from management stages.

Použito v metodice