Téma

Aspekt projektového řízení, který musí být neustále na zřeteli a který vyžaduje zvláštní zacházení s PRINCE2 procesy, aby byly efektivní.


Theme

An aspect of project management that needs to be continually addressed, and that requires specific treatment for the PRINCE2 processes to be effective.

Použito v metodice