Tolerance kvality

Tolerance kvality pro produkt by měla identifikovat pro každé kritérium kvality přijatelný rozsah hodnot. Tolerance kvality je dokumentována v popisu produktu (tolerance kvality pro úroveň projektu) a v popisu produktu pro každý produkt, který má být dodán.


Quality tolerance

The tolerance identified for a product for a quality criterion defining an acceptable range of values. Quality tolerance is documented in the Project Product Description (for the project-level quality tolerance) and in the Product Description for each product to be delivered.

Použito v metodice