Tolerence Rizika

Hraniční úrovně vystavení se riziku, které, při překročení, spustí vytvoření Zprávy o Výjimce, čímž si situace získá pozornost projektového výboru. Tolerance rizika může zahrnovat limity na souhrnné hrozby plánu (např. souhrnné náklady na riziko musí zůstat pod 10% plánovaného rozpočtu) nebo limity individuální hrozby (např. jakákoliv hrozba provozu). Tolerance rizika je dokumentována ve strategii řízení rizik.

Použito v metodice