Tolerence Rizika

Hraniční úrovně vystavení se riziku, které, při překročení, spustí vytvoření Zprávy o Výjimce, čímž si situace získá pozornost projektového výboru. Tolerance rizika může zahrnovat limity na souhrnné hrozby plánu (např. souhrnné náklady na riziko musí zůstat pod 10% plánovaného rozpočtu) nebo limity individuální hrozby (např. jakákoliv hrozba provozu). Tolerance rizika je dokumentována ve strategii řízení rizik.


Risk Tolerance

The threshold levels of risk exposure which, when exceeded, will trigger an Exception Report to bring the situation to the attention of the Project Board. Risk tolerances could include limits on the plan’s aggregated risks (e.g. cost of aggregated threats to remain less than 10% of the plan’s budget), or limits on any individual threat (e.g. any threat to operational service). Risk tolerance is documented in the Risk Management Strategy.

Použito v metodice