Tranže

Termín z oblasti programového řízení, který popisuje skupinu projektů strukturovaných kolem změn schopností společnosti a dodání přínosů v jasně definovaných krocích.


Tranche

A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery.

Použito v metodice