Týmový Plán

Nepovinná úroveň plánu používaná jako podklad pro kontrolu řízení týmu, během provádění zadaného úkolu.


Team Plan

An optional level of plan used as the basis for team management control when executing Work Packages.

Použito v metodice