Usazení

PRINCE2

Co musí organizace udělat, aby se z PRINCE2 stala metoda pro řízení projektů ve společnosti. Jde o odlišný pojem než “ušití na míru”, který definuje, co je nutné udělat s projektem, aby mohla být metoda aplikována ve specifickém projektovém prostředí.


Embedding

PRINCE2

What an organization needs to do to adopt PRINCE2 as its corporate project management method. See also, in contrast, ‘tailoring’, which defines what a project needs to do to apply the method to a specific project environment.

Použito v metodice