Uskutečnění přínosů

Přípustná odchylka u očekávaného přínosu. Není-li tato odchylka překročena, nemusí být eskalována na vyšší řídící úroveň. 


Benefits tolerance

The permissible deviation in the expected benefit that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Benefits tolerance is documented in the Business Case. 

Použito v metodice