Ústupek

Odchylka od specifikace, kterou akceptuje Projektový Výbor bez nápravného opatření.


Concession

An off-specification that is accepted by the Project Board without corrective action.

Použito v metodice