Uživatel (é)

Osoba nebo skupina, která bude využívat konečné výstupy projektu.


User (s)

The person or group who will use one or more of the project’s products.

Použito v metodice