Varianta

Způsob rozlišení mezi odvozeným produktem a verzí produktu. Například, provozní manuál může mít anglickou a španělskou variantu.


Variant

A variation on a baselined product. For example, an operations manual may have an English variant and a Spanish variant.

Použito v metodice