Verze

Konkrétní baseline produktu. Při pojmenování verzí se obvykle dodržují určité konvence, které umožňují identifikovat baseline podle pořadí a data. Například projektový plán verze 2 je baseline po projektovém plánu verze 1.


Version

A specific baseline of a product. Versions typically use naming conventions that enable the sequence or date of the baseline to be identified. For example project plan version 2 is the baseline after project plan version 1.

Použito v metodice