Verze

Konkrétní baseline produktu. Při pojmenování verzí se obvykle dodržují určité konvence, které umožňují identifikovat baseline podle pořadí a data. Například projektový plán verze 2 je baseline po projektovém plánu verze 1.

Použito v metodice