Vlastník Rizika

Jmenovaná osoba, která je odpovědná za řízení, monitoring a kontrolu všech aspektů konkrétního rizika, které ji bylo přiděleno, a to včetně implementace vybraných reakcí pro omezení hrozeb nebo maximalizaci příležitostí.


Risk Owner

A named individual who is responsible for the management, monitoring and control of all aspects of a particular risk assigned to them, including the implementation of the selected responses to address the threats or to maximize the opportunities.

Použito v metodice