Vodopádové metody

Metoda vodopádu popisuje vývojový přístup, který je lineární a postupný. Každá fáze vývoje má svůj jasný cíl vývoje. Jakmile je jedna fáze vývoje ukončena, vývoj postupuje další fází a k předchozím fázím se již nevrací. Odtud pramení analogie s vodou padající ze skály, která se již také nemůže vrátit.

Použito v metodice