Vydání

Soubor produktů v předání. Obsah jednoho vydání je řízen, testován a využíván jako jedna entita. 


Release

The set of products in a handover. The contents of a release are managed, tested and deployed as a single entity.

Použito v metodice