Vyhodnocení vyjímky

Jednání Projektového Výboru ke schválení (či odmítnutí) Plánu Realizace Výjimky.


Exception Assessment

This is a review by the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan.

Použito v metodice