Vyjímka

Situace, kdy lze předpovědět, že dojde k odchylce přesahující meze tolerance sjednané mezi Projektovým Manažerem a Projektovým Výborem (nebo mezi Projektovým Výborem a vedením společnosti či programu).


Exception

A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management).

Použito v metodice