Výkonnostní cíle

Plánované cíle pro čas, náklady, kvalitu, rozsah přínosů a rizik.


Performance targets

A plan’s goals for time, cost, quality, scope, benefits and risk.

Použito v metodice